افکت پروانه

 • نویسنده: بهاره خلج (دانش آموز)
 • بازبینی شده توسط: ایوب محمودی فرد
 • بروزرسانی:
 • https://darkoobedu.ir/?p=3560
افکت پروانه

با استفاده از کدهای زیر می توانید، افکت پروانه را در سایت خود اجرا نمایید.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Background Pattern 1</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
</head>

<div class="container">
<div class="butterfly">
 <div class="body"></div>
 <div class="head"></div>
 <div class="wings left">
  <div class="top"></div>
  <div class="bottom"></div>
 </div>
 <div class="wings right">
  <div class="top"></div>
  <div class="bottom"></div>
 </div>
</div>
</div>
</html>
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
}

.container {
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 height: 100vh;
 background: linear-gradient(
  45deg,
  rgba(112, 242, 245, 0.2),
  rgba(11, 87, 230, 0.2)
 );
 /* position: relative; */
}

.butterfly {
 position: relative;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 width: 400px;
 height: 400px;
 /* border: 1px solid black; */
 perspective: 400px;
 transform-style: preserve-3d;
 transform: rotate3d(1, 2, -1, 45deg);
}

.body {
 position: absolute;
 width: 20px;
 height: 150px;
 background: linear-gradient(45deg, rgba(0, 0, 0, 0.57), rgba(0, 0, 0, 0.14));
 border-radius: 50%;
 /* transform: rotate3d(2,2,-1, 15deg); */
}

.head {
 position: absolute;
 top: 120px;
 left: 185px;
 width: 30px;
 height: 20px;
 background-color: black;
 border-radius: 50%;
}

.body::after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: -70px;
 left: -20px;
 width: 20px;
 height: 90px;
 border: 2px solid lightslategray;
 border-radius: 100% 50%;
 border-left: none;
 border-bottom: none;
 transform: rotate(-25deg);
}

.body::before {
 content: "";
 position: absolute;
 top: -85px;
 left: 10px;
 width: 20px;
 height: 100px;
 border: 2px solid lightslategray;
 border-radius:100% 50%;
 border-left: none;
 border-bottom: none;
 transform: rotate(25deg);
}

.left .top {
 position: absolute;
 top: 20px;
 left: 80px;
 width: 30%;
 height: 45%;
 background: linear-gradient(
  45deg,
  rgba(242, 66, 248, 0.6),
  rgba(255, 255, 255, 0.3)
 );

 border-radius: 15% 85% 0% 100% / 57% 84% 16% 43%;
 box-shadow: inset 15px 14px 2px -16px rgba(150, 189, 240, 0.549),
  inset 15px 8px 8px -6px rgba(228, 107, 252, 0.3);
 filter: drop-shadow(1px 1px 15px rgba(20, 250, 250, 0.3));
 /* transform: rotate3d(2,2,-1, 45deg); */
 transform-origin: right;
 animation: left 4s ease-in-out infinite;
}
.left .bottom {
 position: absolute;
 bottom: 100px;
 left: 100px;
 width: 25%;
 height: 35%;
 box-shadow: inset 15px -14px 2px -8px rgba(12, 142, 65, 0.2);
 background: linear-gradient(
  45deg,
  rgba(242, 66, 248, 0.6),
  rgba(255, 255, 255, 0.29)
 );
 border-radius: 100% 0% 35% 65% / 60% 6% 94% 40%;
 filter: drop-shadow(1px 1px 15px rgba(20, 250, 250, 0.3));
 transform-origin: right;
 animation: left 4s ease-in-out infinite;
}

.right .bottom {
 position: absolute;
 bottom: 100px;
 width: 25%;
 height: 35%;
 overflow: hidden;
 box-shadow: inset -15px -14px 2px -8px rgba(20, 250, 250, 0.2);
 /* border: 3px solid green; */
 /* border-left: none; */
 /* border-bottom: none; */
 background: linear-gradient(
  -45deg,
  rgba(242, 66, 248, 0.6),
  rgba(255, 255, 255, 0.3)
 );
 border-radius: 0% 100% 60% 40% / 6% 65% 35% 94%;
 filter: drop-shadow(1px 1px 15px rgba(20, 250, 250, 0.3));
 animation: right 4s ease-in-out infinite;
 transform-origin: left;
 z-index: 1;
}

.right .top {
 position: absolute;
 top: 20px;
 /* left: 0; */
 width: 30%;
 height: 45%;
 filter: drop-shadow(1px 1px 15px rgba(20, 250, 250, 0.3));
 background: linear-gradient(
  -45deg,
  rgba(242, 66, 248, 0.6),
  rgba(255, 255, 255, 0.3)
 );
 border-radius: 85% 15% 100% 0% / 84% 43% 57% 16%;
 box-shadow: inset -15px 14px 2px -16px rgba(20, 250, 250, 0.549),
  inset -15px 8px 8px -6px rgba(228, 107, 252, 0.3);
 animation: right 4s ease-in-out infinite;
 transform-origin: left;
 z-index: 10;
}

@keyframes left {
 0% {
  transform: rotate3d(0, 1, 0, 80deg);
 }
 70% {
  transform: rotate3d(0, 1, 0, 20deg);
 }
 100% {
  transform: rotate3d(0, 1, 0, 80deg);
 }
}
@keyframes right {
 0% {
  transform: rotate3d(0, 1, 0, -80deg);
 }
 70% {
  transform: rotate3d(0, 1, 0, -20deg);
 }
 100% {
  transform: rotate3d(0, 1, 0, -80deg);
 }
}

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چطور می تونم کمک کنم؟
مشاوره آنلاین